Důležité rady v případě úmrtí Vašeho nejbližšího

Jak se zachovat při úmrtí blízké osoby v domácím prostředí:

  • Neodkladně kontaktujte osobního lékaře zesnulé/ho, nebo lékaře záchranné služby na lince 155, popřípadě policii ČR na lince 158. Lékař provede ohledání zesnulé/ho a na místě vystaví List o prohlídce zemřelého.
  • List o prohlídce zemřeleho předáte pohřební službě, která zajistí převoz Vašeho zesnulého, dle nařízení lékaře, koronera a nebo na výzvu policie ČR o způsobu přepravy zesnulé/ho na zdravotní, nebo soudní patologii. 

Jak se zachovat při úmrtí blízké osoby ve zdravotnickém zařízení nebo v domově pro seniory:

  • Ve chvíli kdy Vám ze zdravotnického zařízení nebo z domu pro seniory oznámí tuto nejsmutnější zprávu, kontaktujte Vámi vybranou pohřební službu, ať už osobně nebo telefonicky k vyřízení dalších náležitosti.

K sjednání posledního rozloučení se zesnulým vezměte s sebou:

  • občanský průkaz a průkazku zdravotního pojištění zesnulého (pokud máte k dispozici)
  • list o prohlídce zesnulého (část A, obdržíte od lékaře ohledajícího zesnulého nebo v nemocničním zařízení)
  • oblečení pro zesnulého (výběr oblečení je otázkou individuální volby, v současné době je trend obléci zesnulého do oblečení, které měl rád, včetně bot)
  • občanský průkaz objednavatele pohřbu

Doporučujeme Vám se ke sjednání objednat a tím zajistit dobu sjednání bez čekací doby.

            Kontakt pobočka Dobruška: p. Hojdekrová 777 892 064

            Kontakt pobočka Nové Město nad Metují: p. Pechová 778 036 515

            Kontakt pobočka Hronov: p. Kristová 725 369 110