MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ

Ve smyslu a podle ustanovení § 14 a § 20d až § 20za zák. č. 364/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění k 01. 02. 2016, s odkazem na občanský zákoník č. 89/2012 Sb. se poskytuje příkazník příkazci jako spotřebiteli tuto informaci:


INFORMAČNÍ POVINNOST PRODÁVAJCÍHO

Obecná informační povinost

Dle § 14 odst. (1) zákona č. 634/1992 SB., o ochraně spotřebitele (dále jen „ZOS“), „prodávající informuje spotřebitele jasným, srozumitelným a snadno dostupným způsobem o subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporu, který je pro daný typ nabízeného, prodávaného, poskytovaného nebo zprostředkovaného výrobku nebo služby věcně příslušný. Informace musí zahrnovat též internetovou adresu tohoto subjěktu. Jestliže prodávající provozuje internetové stránky, uvede tyto informace i na těchto internetových stránkách. Pokud smlouva uzavřená mezi prodávajícím a spotřebitelem odkazuje na obchodní podmínky, uvede informace podle věty první a druhé rovněž v těchto obcodních podmínkách“.

ČESKÁ OBCODNÍ INSPEKCE: www.coi.cz/informace-o-adr/

REKLAMAČNÍ PROTOKOL KE STAŽENÍ:REKLAMAČNÍ PROTOKOL.pdf