Naše služby

Zajišťujeme:

Zajistíme ZDARMA dopravu klientů do jednatelství naší firmy za účelem vyřízení všech náležitostí rozloučení. Samozřejmostí je i doprava zpět.

 • Kremační obřad bez obřadu
 • Kremační obřad s rozloučením v obřadní síni
 • Kremační obřad s rozloučením v kostele
 • Žeh zesnulého na určitou hodinu s předáním popela pozůstalým
 • Sociální pohřeb
 • Kněze a řečníka k obřadu
 • Květinové dary k obřadu
 • Tisk smutečních stuh
 • Pohřby s dobovým kočárem s koňmi:

  Zajistíme převoz zesnulého v historickém pohřebním kočáru s dobovou obsluhou.

 • Hudbu v obřadních síních (reprodukovaná, živá - vahrany a housle, dechová hudba)
 • Svozy zesnulých z bytů, ze zdravotnických zařízení, z domu pro seniory
 • Převozy zesnulých i ze zahraničí
 • Tisk úmrtního oznámení na počkání
 • služby fotografa a dopravu pro smuteční hosty (autobus nebo mikrobus)
 • Smuteční obálky
 • a mnoho dalšího