Jak se zachovat při úmrtí blízké osoby v domácím prostředí:

Neodkladně kontaktujte osobního lékaře zesnulé/ho, nebo lékaře záchranné služby na lince 155, popřípadě policii ČR na lince 158. Lékař provede ohledání zesnulé/ho a na místě vystaví List o prohlídce zemřelého.
List o prohlídce zemřeleho předáte pohřební službě, která zajistí převoz Vašeho zesnulého, dle nařízení lékaře, koronera a nebo na výzvu policie ČR o způsobu přepravy zesnulé/ho na zdravotní, nebo soudní patologii. 


Jak se zachovat při úmrtí blízké osoby ve zdravotnickém zařízení nebo v domově pro seniory:

Ve chvíli, kdy Vám ze zdravotnického zařízení nebo z domu pro seniory oznámí tuto nejsmutnější zprávu, kontaktujte Vámi vybranou pohřební službu k vyřízení dalších náležitosti.

Doporučujeme Vám se ke sjednání objednat a tím zajistit čas sjednání bez čekací doby.

Kontakt pobočka Dobruška: p. Hojdekrová 777 892 064

Kontakt pobočka Nové Město nad Metují: p. Pechová 778 036 515

Kontakt pobočka Hronov: p. Ungrád  725 014 608