Obřadní síň Bačetín

V obci není kostel a proto byla v roce 1991 vybudována nová smuteční síň, která slouží pro potřeby celého dobrušského regionu. Dokončena byla 30. června 1993.Konají se tam jak církevní, tak občanské pohřby. Pro katolické pohřby byla smuteční síň vysvěcena biskupem Otčenáškem.