Personál

Majitel firmy  

Josef Ungrád st.- 606652140 

Odpovědný zástupce 

Josef Ungrád ml.-725 014 608

 Kancelář Dobruška 

 p.Hojdekrová- 777 892 064 

 pevná linka- 494 623 878 Kancelář

 Nové Město nad Metují 

 p.Pechová- 778 036 515

 pevná linka- 493 520 267

 Kancelář Hronov 

p.Kristová - 725 369 110 

Řidiči 

 p.Ungrád L.- 724 803 070

 p.Šitina P. -722 625 596 

 p.Havlíček - 727 920 780

Prosíme upřednostňujte mobilní telefonní čísla do kanceláří před telefonními čísly na pevnou linku z důvodu konání  smutečních obřadů.